O Centru Zakoni Aktualno Događanja Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

Kupovno ponašanje i preferencije potrošača
jabučnog octa na zagrebačkom tržištu

Sažetak

Potražnja za jabučnim octom u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, u stalnom je porastu. Međutim, ponuda jabučnog octa na domaćem tržištu još uvijek ne zadovoljava rastuću potražnju, kako u pogledu količina tako i asortimana. Da bi se od jabučnog octa stvorio visoko vrijedan tržni proizvod, pretpostavka je korištenje odgovarajućeg marketing programa. Podloga za izradu marketing programa je bolje poznavanje potencijalnih potrošača. S ciljem identifikacije kupovnih i potrošačkih preferencija potrošača jabučnog octa provedeno je anketno ispitivanje među potrošačima jabučnog octa u gradu Zagrebu.

Ispitivanje je pokazalo da najveći broj ispitanika kupuje jabučni ocat barem jednom mjesečno i to najčešće u supermarketima. Ocat se uglavnom koristi za salatu, dok jedan dio ispitanika ocat koristi i u zdravstvene svrhe. Ispitanici preferiraju blagi okus, umjereno izražen miris jabučnog octa, zlatnožutu boju te ocat bez taloga. Od vanjskih obilježja potrošači najveću pažnju pridaju porijeklu jabučnog octa. Veliki broj ispitanika smatra da bi cijena jabučnog octa trebala biti veća u odnosu na cijenu drugih vrsta octova, te bi za litru kvalitetnog jabučnog octa najveći broj ispitanika izdvojio između 16 i 25 kuna.

Istraživanje je pokazalo da ispitanici imaju pozitivan stav o jabučnom octu te da postoji zanimanje i potražnja za kvalitetnim jabučnim octom na domaćem tržištu.

.

Preuzmi cijeli članak (PDF - 101 kB)

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing