O Centru Zakoni Aktualno Događanja Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Aktualno

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

Zagreb, 7-11. travnja 2008

Izvješće o drugoj prekograničnoj razmjeni
u edukaciji za agente ruralnog razvitka

Zavod za marketing u poljoprivredi Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u provedbi EU INTERREG IIIA projekta pod nazivom "Training, Cooperation and knowledge in Rural Development" (AgriTraining). Nositelj projekta je Regione Marche – Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, Italija.

Ciljevi projekta su:

  • promovirati trening i obrazovanje vezano uz ruralni razvitak
  • razviti i osnažiti profesionalne vještine agenata razvoja
  • opisati i poboljšati način funkcioniranja sustava (dodatnog) obrazovanja u i za ruralni prostor
  • promovirati suradnju između organizacija koje se bave edukacijom vezanom uz ruralni prostor.

U okviru projekta Agritraining na Agronomskom fakultetu u Zagrebu je od 7. do 11. travnja 2008. održana druga prekogranična razmjena s ciljem edukacije agenata ruralnog razvitka.
Seminar – edukaciju je pohađalo šesnaest sudionika od kojih četrnaest iz Italije (regija Marche) te dva sudionika iz Hrvatske. Sudjelovali su talijanski partneri iz sljedećih regionalnih institucija za ruralni razvoj:

  • Regione Marche – Servizio Istruzione Formazione Lavoro
  • Sviluppo Marche SpA
  • Agricoltura e Vita
  • Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura ENAPRA
  • Confederazione Produttori Agricoli COPAGRI
  • Istituto di Formazione Ricerca e Sviluppo INIPA

Hrvatski sudionici su došli iz razvojne agencije Šibensko-kninske županije i razvojne agencije Zadarske županije.

Program edukacije je organiziran kao kombinacija predavanja, prezentacija uspješnih projekata ruralnog razvoja, praktičnih radionica i terenskih posjeta oglednim primjerima ruralnog razvitka u Hrvatskoj.

Predavači na seminaru bili su profesori Agronomskog fakulteta, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, hrvatskih razvojnih agencija, HGK, Zagrebačke županije, Varaždinske županije, poduzetničkog centra Velika Gorica te predstavnici nevladinih udruga.

Teme predavanja pokrivale su područja kao što su ruralna područja u Hrvatskoj, izravna prodaja kao mjera ruralnog razvitka, upoznavanje s IPARD programom, uloga nevladinih udruga u poticanju ruralnog razvoja. Nadalje, prezentirani su neki od uspješnih projekata hrvatskih razvojnih agencija kao što su "Putevi tradicionalnih proizvoda", "Školsko mlijeko", "Ruralni sajmovi", "Stvaranje županijske vinske ceste" i ostali.

Osim predavanja, polaznici seminara su sudjelovali i u radionici čiji je cilj bio da se praktično, pomoću rada u grupama, pokušaju stvoriti konkretni projektni prijedlozi za buduće natječaje prekogranične suradnje u Europi.

Poseban dio seminara bile su i terenske posjete oglednim primjerima projekata ruralnog razvitka u Hrvatskoj. Polaznici su posjetili Plešivičku vinsku cestu, etno-selo Korana i nacionalni park Plitvička jezera te Varaždinsku županiju koja je prezentirala projekt "Školsko mlijeko" i vlastitu strategiju razvoja.

Na kraju seminara, polaznici su ocijenili zadovoljstvo ponuđenim programom. Ocjene polaznika su pokazale da su bili vrlo zadovoljni programom, predavačima i informacijama koje su dobili tijekom seminara.

Više informacija o projektu AgriTraining moguće se naći na web stranici projekta: http://www.agritraining.net/

Preuzmi cijeli članak (PDF - 86 kB)

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing