O Centru Zakoni Aktualno Događanja Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

Percepcija i potrošnja vina među mladima u Hrvatskoj

Sažetak

Potrošnja vina u Hrvatskoj je znatno smanjena u zadnjih 20-ak godina i ona iznosi oko 18 - 20 litara po stanovniku godišnje. Istovremeno bilježimo jak porast potrošnje konkurentskih pića, prvenstveno pivo čija je potrošnja dostigla cca. 80 litara per capita. Ovaj trend je najjače izražen kod pripadnika mlađe, urbane populacije koji gotovo da i ne konzumiraju vino.

Cilj ovog rada je utvrditi percepcije mladih prema vinu, njihove preferencije i ponašanje u kupnji i potrošnji vina, te buduće namjere spram vina. Istraživanje će se provesti u dva koraka. U prvom koraku će se pomoću metode grupnog intervju utvrditi percepcije i stavovi mladih prema vinu, motivi i barijere za kupnju vina. U drugom koraku istraživanja će se pomoću anketnog ispitivanja kvantificirati potrošnja vina, preferencije i stavovi mladih o vinu.

Rezultati ovog istraživanja će dati dobru podlogu za marketing vina među mlađom populacijom na domaćem tržištu.

.

Preuzmi cijeli članak (PDF - 198 kB)

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing