O Centru Zakoni Aktualno Događanja Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

Miroslav Božić

Pisanje marketinškog plana

Ne postoji jedinstven vodič za pisanje uspješnog marketinškog ili poslovnog plana. Evo nekoliko preporuka kojih bi se trebalo držati prilikom pisanja:

 • Koristite izravan, profesionalan stil pisanja.
 • Koristite se prikladnim poslovnim terminima, nikako ne pišite žargonom.
 • Sadašnje i buduće vrijeme i aktivni govor su obično bolji od prošlog vremena i pasivnog govora.
 • Budite pozitivni i specifični kako bi prenijeli na čitatelja potencijalni uspjeh. Istovremeno koristite superlative.
 • Gdje god je to moguće koristite brojeve kako bi opravdali projekcije s razumnim kvantitativnim pokazateljima.
 • Koristite biltene za sažetke i naglašavanja. Bilteni omogućavaju da se ključne točke efektivnije istaknu.
 • Koristite zaglavlja kako bi olakšali čitatelju prelazak s jedne teme na drugu. Ovo također omogućava piscu bolju organizaciju plana.
 • Kad god je prikladno koristite elemente vizualizacije kao što su slike, ilustracije, grafove i tabele. Time omogućavate da se velika količina informacija prezentira na kraći način.
 • Napišite plan na 15 do 35 stranica, pravilno raspoređenih, ne uključujući u to financijske projekcije i dodatke.
 • Pažljivo koristite raspored, dizajn i prezentaciju. Obratite pažnju i na kvalitetu tiskanja, izaberite bolji pisač. Koristite se fontom 10 ili 11, koristite navodnike gdje je to potrebno u tekstu.
 • Lijepo uvezen plan s jasnom naslovnom stranom izgleda profesionalnije.

 

 

 

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing