O Centru Zakoni Aktualno Događanja Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

Miroslav Božić

SWOT ANALIZA

SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths), slabosti (weakness), šanse (opportunities) i prijetnje (threaths). Snage i slabosti predstavljaju unutrašnje karakteristike vašeg poduzeća (biznisa), dok šanse i prijetnje dolaze iz okruženja. Ona se temelji na prikupljenim i analiziranim podacima za vrijeme istraživanja tržišta. Pomoću SWOT analize identificiramo i uzimamo u obzir ključne čimbenike u trenutku plasiranja novog proizvoda/usluge na tržište. Namijenjena je vrednovanju usklađenosti sposobnosti poduzeća s uvjetima u okolini poduzeća.

Struktura SWOT analize je slijedeća:

SNAGE (STRENGTHS)
SLABOSTI (WEAKNESSES)

Koje su jake strane vašeg proizvoda / usluge?

Po čemu se razlikuje od drugih proizvoda/ usluga?

Jesu li ove prednosti dovoljno iskorištene?


Koje su slabosti vašeg
proizvoda/usluga?


U čemu je naš proizvod slabiji od ostalih proizvoda/usluga na tržištu?

PRILIKE (OPPORTUNITIES)
PRIJETNJE (THREATS)

Koji vanjski čimbenici mogu biti iskorišteni ako se ukaže prilika i nađu resursi?

 

Koji vanjski čimbenici mogu biti prijetnja u smanjivanju vašeg udjela na tržištu?

SWOT analizom nastojimo identificirati poslovnu strategiju kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje. Drugim riječima možmo reći da je cilj swot analize da se minimaliziraju slabosti uz istovremeno povećanje snaga poduzeća, te kako što bolje iskoristiti šanse uz istovremeno smanjenje prijetnji iz okruženja. Ona nam može biti od velike pommoći prilikom planiranje i ocjene određenog posla.

 

Preuzmi dokument (PDF - 73 kB)
Dodano na portal - 9.6.2008

 

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing
Održavanje: Inter-biz, Usluge u informatici