O Centru Zakoni Aktualno Događanja Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

Miroslav Božić

KONTROLA

Poslije prvog koraka, "planiranje" (utvrđivanje ciljeva i strategije) i drugog koraka "provođenje" (provođenje marketing miksa), dolazi i treći korak, kontrola rezultata. Bez uspješne kontrole provođenje marketinga nije cjelovito. Samo se neprestanim vrednovanjem ostvarenih rezultata, te promptnim poboljšanjem poduzetih aktivnosti, mogu ostvariti zacrtani ciljevi

Kontrola marketinških aktivnosti ima tri cilja:

  • otkriti što je loše, a što dobro napravljeno,
  • dati materijal za razmišljanje,
  • omogućiti upravljanje odnosno usklađivanje poslovanja s promijenama u poslovanju.

Pretpostavke za kontrolu su jasno definirani i mjerljivi marketinški ciljevi. Kontrola se mora predvidjeti već kod formuliranja marketinških ciljeva. Za uspješnu kontrolu postoje različite mogućnosti. Jedna je primjerice usporedbe naših cijena sa konkurentnim cijenama, bilo da se radi o cijenama neposrednih konkurenata i/ili o statistički zabilježenim cijenama. Druga mogućnost je analiza troškova skladištenja i distribucije. Primjerice, kakve troškove prouzrokuju različiti prodajni putovi? Slijedeća mogućnost je razvitak tržišnog udjela odnosno usporedba ostvarenog s planiranim tržišnim udjelom. Kontrola je također moguća uspoređivanjem prodajnih rezultata. Primjerice, usporedba ostvarene s planiranom prodajom, ukupno i po pojedinim prodajnim područjima. Također je moguće vezati pojedine izdatke u odnosu na ostvarene rezultate. Primjerice, ograničiti izdatke za reklamu na dva posto od ostvarenog prodajnog prihoda.

ELEMENTI MARKETINŠKE KONTROLE:

  1. Utvrditi kontrolne veličine (npr. vrijednost prodaje, cijene ili tržišni udio)
  2. Izračunati ostvarene vrijednosti
  3. Usporediti ostvarene s planiranim vrijednostima
  4. Utvrditi razloge odstupanja
  5. Poduzeti mjere, propisati kontrolne veličine

Temelj svih kontrola je točno vođeno knjigovodstvo. Bez dobre brojčane podloge nije moguće provesti kontrolu.

U obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, s njihovom malom strukturom, ekonomski je opravdana samo vlastita kontrola. Pri tome najveću opasnost predstavlja objektivnost u ocjenjivanju. Stoga se preporučuje da se postavljeni ciljevi pismeno zabilježe.

 


 

Preuzmi dokument (PDF - 58 kB)
Dodano na portal - 9.6.2008

 

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing
Održavanje: Inter-biz, Usluge u informatici