O Centru Zakoni Aktualno Događanja Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

DEFINIRANJE CILJEVA

Sa svim informacijama koje su prikupljene i analizirane tijekom procesa istraživanja tržišta, SWOT analize, i segmentacije tržišta, poduzetnik može definirati glavne ciljeve poduzeća te istovremeno i marketinške i financijske ciljeve.

Ciljeve definiramo kako bi dopustili poduzetniku da kvantificira predviđenu dobit za određeni period (obično jedna godina), i za svaku liniju proizvoda i usluga zasebno. Ciljevi također mogu biti izraženi u drugim mjerilima, primjerice postotak ostvarenog tržnog udjela, određenoj razina proizvodnje odnosno prodaje, ostvaren prihod, poznatost gospodarstva i dr.

Prilikom definiranja ciljeva moramo uzeti u obzir sljedeća pravila:

  • Ne idite protiv realnosti tržišta
  • Budite svjesni potreba koje se ne mogu financirati
  • Ciljevi moraju biti u skladu sa vlastitim gospdarstvom i prilikama u okruženju

 

 

 

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing