Naslovnica O Centru Zakoni Dokumenti Pronađi Korisne veze
HCPM

Povijest projekta

Analiza poljoprivrednih tržišta

Kako prodati?

Pokretanje i razvitak biznisa

Primjeri iz prakse

 

 

Korištenje biomasa

Sukladno preuzetim međunarodnim obvezama po pitanju zaštite okoliša i nužnoj prilagodbi energetskog sektora standardima EU vezanim uz upravljanje energijom, Sabor Republike Hrvatske je usvojio Strategiju energetskog razvoja (NN 38/02). Ovom strategijom su definirani ciljevi energetske politike, te mjere koje je potrebno provesti kako bi ciljevi bili ostvareni.

U spomenutim propisima su uključene sljedeće mjere: poticajne prodajne cijene električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora; obvezatni minimalni udio energije iz obnovljivih izvora (bez velikih hidroelektrana) u strukturi proizvodnje električne energije kojom dobavljač energije opskrbljuje kupca, kao i druge poticajne mjere.Hrvatska je zemlja sa značajnim potencijalom proizvodnje energije iz biomase. Programom uporabe biomase je do 2020. godine predviđen razvoj energije biomase/rezidua na barem 15% ukupne uporabe primarne energije. Danas se samo mali udio potrebe za energijom (4,3%) zadovoljava šumskom biomasom, prvenstveno zbog nepostojanja tržišta energije iz biomase i nerazvijene ekološke svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije.

Trenutno se za grijanje u Hrvatskoj koristi 1 milijun m3 drva iz nacionalnih šuma; oko 0,15 milijuna m3 se koristi iz privatnih šuma. S oko 0,4 milijuna m3 rezidua industrijskog drveta, ukupna količina od 1,55 milijuna m3 drva se koristi za grijanje. Zajedno s ostacima koji ostaju neiskorišteni u šumi (ostaci debla i granja koji iznose 30-50%, ovisno o starosti šume, dok ostaci iza piljenja/obrade iznose 20%), možemo govoriti o godišnjoj količini od 2,1 milijuna m3 drvne biomase koja može poslužiti u proizvodnji termalne i/ili električne energije. Očekuje se da će izgradnja elektrana na biomasu, u vlasništvu i za uporabu lokalnih samoupravnih jedinica, pomoći u razvoju tržišta biomase i mogućnosti demonstriranja svih prednosti uporabe bioenergije. Skoro 50% površina u Hrvatskoj je pod šumama što znači da mnoga područja imaju potencijal uporabe biomase. U područjima dobro razvijene mreže opskrbe gorivom i s potencijalom njenog razvoja tijekom 2006. godine, potreba za drvnom biomasom će se smanjivati. Prema podacima dobivenim od ŤHrvatskih šumať, godišnja raspoloživost biomase (samo od šumskog drveta) iznosi 1,2 m3 po glavi, što predstavlja značajan potencijal. Lokalne samoupravne jedinice s više od 10000 stanovnika gdje raspoloživi obujam biomase za 50% stanovnika iznosi ili premašuje 0,6m3 po glavi imaju velike potencijale za uporabu biomase.

Zajedno s drugim razvojnim mjerama, obnovljivi izvori, posebno biomasa, mogu dugoročno doprinijeti sljedećem:

  • raznolikosti proizvodnje i pouzdanoj opskrbi
  • promicanju domaće proizvodnje i smanjenju uvoza energije
  • održivom razvoju na regionalnoj i lokalnoj razini
  • značajnom smanjenju štetnih utjecaja na okoliš
  • otvaranju novih radnih mjesta, investiranju u ruralna područja, područja od posebnog nacionalnog interesa, obalu i otoke

Preuzmi dokument (PDF - 46 kB)

 

 

 
HCPM - Hrvatski centar za poljoprivredni marketing